| |     latinica | english  
Насловна
Закон о регулисању јавног дуга Р.Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Р.Србије и њиховим филијалама на територијама бивших Република

У вези са применом Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РСˮ, брoj108/16), указујемо да се овим законом обезбеђује правни основ за исплату старе девизне штедње положене код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ. Поменути Закон можете преузети овде. Позив се односи на:
1) држављане бивших република СФРЈ, осим Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у свим српским банкама, без обзира на место у ком се филијала налазила;
2) српске држављане, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у филијалама српских банака које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ.


Донетим подзаконским актом, Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Службени гласник РСˮ, брoj 8/17) ближе се уређује поступак за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана. Поменуту Уредбу можете преузети овде.
Обрасце који су прописани Уредбом и који чине њен саставни део, можете преузети овде: Образац 1, Образац 2, Образац 3
У складу са Законом и Уредбом све информације о начину пријављивања потраживања, документацији коју је потребно доставити уз пријаву потраживања, дефинисане су јавним позивом. Поменути јавни позив можете преузети овде.
Обавештавамо све заинтересоване да је  позив за пријављивање потраживања објављен у четвртак дана 23.02.2017. године у следећим медијима  на територији Републике Србије и на територијама бивших република СФРЈ:

у Републици Србији - у дневном листу «Политика»;
у Републици Српској - у дневном листу «Глас Српске»;
у Републици Црној Гори - у дневном листу «Дан»;
у Републици Македонији - у дневном листу «Дневник»;
у Републици Словенији - у дневном листу «Финанце»;
у Републици Хрватској- у дневном листу «Јутарњи лист»;
у Федерацији Босна и Херцеговина- у дневном листу «Аваз».

Обрасци могу се преузети  са сајта Управе за јвани дуг   http://www.javnidug.gov.rs


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Списак адвоката у Азербејџан Републици
Закон о регулисању јавног дуга Р.Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Р.Србије и њиховим филијалама на територијама бивших Република
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари