| |     latinica | english  
Насловна
Списак адвоката у Азербејџан Републици

Имајући у виду учесталост обраћања странака Министарству спољних послова Републике Србије ради прибављања контакт података иностраних адвоката који говоре српски и енглески језик, обавештавамо вас да нас је Министарство ПравдеАзербејџан Републике званично обавестило да наше држављане заинтересоване за ангажовање адвоката у Азербејџан Републици упутимо на следеће адвокате који нажалост не говоре српски језик али неки од њих говоре течно енглески.Додатне информације о доле наведеним адвокатима можете добити од Министарства Правде АзербејџанРепублике и/или Адвокатске Коморе АзербејџанРепублике.
1. Valiyev Ruslan -  Баку, приватни адвокат, телефон: (+99450) 326-09-66
2. Isayeva Ruhiyya – Баку, Трећа адвокатска канцеларија, телефон: (+99455) 322-04-77
3. Nasibov Hasan– Баку, Четрнаеста адвокатска канцеларија, телефон: (+99450) 210-26-86
4. Badalov Mursal – Баку, Четрнаеста адвокатска канцеларија, телефон: (+99455) 760-07-11
5. Jalilov Haggi – Баку, приватни адвокат, телефон: (+99450) 434-43-09
6. Sattarov Farhad – Баку, Седма адвокатска канцеларија, телефон: (+99477) 711-01-07
7. Safarova Leyla – Баку, Петнаеста адвокатска канцеларија, телефон: (+99450) 660-10-76
8. Israfilova Dilara – Баку, Петнаеста адвокатска канцеларија, телефон: (+99450) 398-03-93
9. Salamova Mustafa – Баку, Петнаеста адвокатска канцеларија, телефон : (+99477) 713-06-83
10. Camalzada Shafa – Баку, Пета адвокатска канцеларија, телефон: (+99450) 540-80-99
Напомињемо да се не ради о адвокатима који су адвокати Амбасаде Републике Србије у Бакуу, нити о адвокатима које препоручује Амбасаде Републике Србије у Бакуу, односно да ово дипломатско-конзуларно представништво не сноси одговорност за евентуалну некомпетентност ангажованих адвоката или за могући неуспех у поступку у ком су ангажовани.Амбасада Републике Србије у Азербејџан Републици не преузима никакву одговорност за професионалност, интегритет, углед или квалитет услуга адвоката који су наведени овде.

 Конзуларне услуге
Списак адвоката у Азербејџан Републици
Закон о регулисању јавног дуга Р.Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Р.Србије и њиховим филијалама на територијама бивших Република
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари