| |     ћирилица | english  
Naslovna
Spisak advkata u Azerbejdžan Republici

Imajući u vidu učestalost obraćanja stranaka Ministarstvu spoljnih poslova Rеpublike Srbije radi pribavljanja kontakt podataka inostranih advokata koji govore srpski i engleski jezik, obaveštavamo vas da nas je Ministarstvo Pravde Azerbejdžan Republike zvanično obavestilo da naše državljane zainteresovane za angažovanje advokata u Azerbejdžan Republici uputimo na sledeće advokate koji nažalost ne govore srpski jezik, jer takvi nepostoje u Azerbejdžan Republici:
1. Valiyev Ruslan -  Baku, privatni advokat, telefon: (+99450) 326-09-66
2. Isayeva Ruhiyya – Baku, Treća advokatska kancelarija, telefon: (+99455) 322-04-77
3. Nasibov Hasan– Baku, Četrnaesta advokatska kancelarija, telefon: (+99450) 210-26-86
4. Badalov Mursal – Baku, Četrnaesta advokatska kancelarija, telefon: (+99455) 760-07-11
5. Jalilov Haggi – Baku, privatni advokat, telefon: (+99450) 434-43-09
6. Sattarov Farhad – Baku, Sedma advokatska kancelarija, telefon: (+99477) 711-01-07
7. Safarova Leyla – Baku, Petnaesta advokatska kancelarija, telefon: (+99450) 660-10-76
8. Israfilova Dilara – Baku, Petnaesta advokatska kancelarija, telefon: (+99450) 398-03-93
9. Salamova Mustafa – Baku, Petnaesta advokatska kancelarija, telefon: (+99477) 713-06-83
10. Camalzada Shafa – Baku, Peta advokatska kancelarija, telefon: (+99450) 540-80-99

Napominjemo da se ne radi o advokatima koji su advokati Ambasade Republike Srbije u Bakuu, niti o advokatima koje preporučuje Ambasada Republike Srbije u Bakuu, odnosno da ovo diplomatsko-konzularno predstavništvo ne snosi odgovornost za eventualnu nekompetentnost angažovanih advokata ili za mogući neuspeh u postupku u kojem su angažovani.
 Konzularne usluge
Spisak advkata u Azerbejdžan Republici
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari